139dagar
14timmar
20minuter

Kumulativa effekter av vattenkraftutbyggnaden på renskötseln

Film/Föreläsning

  • Fredag 7/2
13:00 - 14:00

Konsekvensanalys och åtgärdsförslag från Sirges och Vilhelmina norra sameby som visar hur vattenkraften har påverkat deras renbetesmarker och bjuder in staten och bolag till samtal kring åtgärdsförslag.

I forskningsprojektet ”CO-LAND” har samebyarna tillsammans med Svenska Samernas Riksförbund och forskningsinstitutioner gjort en egen konsekvensanalys, utifrån renskötarnas kunskap. Samebyarnas studie syftar båda till att bibehålla och återskapa funktionella och sammanhållna beteslandskap i närtid och till att, på längre sikt, adressera de historiska problem som är knutna till vattenkraft och annan markanvändning på traditionella samiska marker.
  • Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum - Ája
  • Lärargatan 4 Jokkmokk
Hitta rätt direkt
Hitta rätt direkt

Interaktiv karta över området

Bilder från marknaden
Bilder från marknaden

Besök vårt bildarkiv

2019 års program
2019 års program

Se vad som händer, dag för dag

Samarbetspartners