208dagar
6timmar
41minuter

Välj din favorit i renrajden - bli fadder, följ renen året om

Marknadsplatsen

  • Torsdag 6/2
  • Fredag 7/2
  • Lördag 8/2
12:00 - 13:00 Välj din favoritren i renrajden på utescenen vid 12.20-tiden innan vi går till Gamla kyrkan där du får klappa din ren och veta mer om att bli fadder. Renrajden går genom marknadsplatsen och avslutar vid Gamla kyrkan där vi träffas; du får klappa din favoritren, veta mer om den och vad du får som fadder, ta bilder och ställa frågor till familjen Kuhmunen.
  • Snöscenen
  • Jokkmokk
Hitta rätt direkt
Hitta rätt direkt

Interaktiv karta över området

Bilder från marknaden
Bilder från marknaden

Besök vårt bildarkiv

2020  års program
2020 års program

Se vad som händer, dag för dag

Samarbetspartners