127biejve
20tijma
2minuvta

Válde aktavuodav Jåhkåmåhke márnánij

Gávna njuolgga dalága
Gávna njuolgga dalága

Interaktijvak kártta bájkes

Gåvå márnánijs
Gåvå márnánijs

Guossida mijá gåvvåvuorkáv

Márnána duv smartfåvnån
Márnána duv smartfåvnån

Gähttjala mijá mobijllawebbasajev dal!

Aktisasjbargge