Jokkmokks Marknad 2022

1-2-3 Februari 2024

Program för Jokkmokks Marknad 2023

Evenemang och aktiviteter 2023

Insamling av programpunkter för Jokkmokks marknad 2023 pågår för fullt. Programmet kommer att publiceras i digital form i november, och i pappersform under första halvan av december.